પ્રકરણ 1

રેન્કો ચાર્ટ નો પરિચય

પ્રકરણ 2

પારંપરિક પદ્દતિઓની મદદથી રેન્કો ચાર્ટનું વિશ્લેષણ

પ્રકરણ 3

યુનિક (અનન્ય) રેન્કો પેટર્ન

પ્રકરણ 4

રિવર્સલ અને પુલબેક પેટર્ન

પ્રકરણ 5

નિષ્ફળ પેટર્ન

પ્રકરણ 6

એક્સ્ટેન્શન્સ

પ્રકરણ 7

રેન્કો ચાર્ટ પર ઈન્ડિકેટર્સ નો ઉપયોગ

પ્રકરણ 8

અનન્ય રેન્કો ઈન્ડિકેટર્સ

પ્રકરણ 9

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ

પ્રકરણ 10

ટ્રેડિંગ પરિમાણો પસંદ કરવાની વિધિ

પ્રકરણ 11

યોગ્ય બ્રિક મૂલ્ય કેવી રીતે પસંદ કરવું

પ્રકરણ 12

પોઝિશન સાઈઝીંગ

પ્રકરણ 13

ટૂંકા ગાળાની ટ્રેડિંગ રણનીતિ

પ્રકરણ 14

ઈન્ડેક્સ ટ્રેડિંગ

પ્રકરણ 15

ઓપ્શન્સ, કોમોડિટી અને કરન્સી ટ્રેડિંગ

પ્રકરણ 16

ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળવાની રણનીતિ

પ્રકરણ 17

વાસ્તવિક જીવનમાં રેન્કો ચાર્ટ સાથે ટ્રેડિંગ

પ્રકરણ 18

ગ્રંથસૂચિ અને અનુવાદક પ્રોફાઇલ